Facilitators

Staff Photograph
Kan Min-Yen (dcskmy@nus.edu.sg)
COMPUTER SCIENCE
www.comp.nus.edu.sg/~kanmy
ASSOC PROFESSOR
AS6-05-12
65161885
Lee Wee Sun
Lee Wee Sun (leews@comp.nus.edu.sg)
COMPUTER SCIENCE
www.comp.nus.edu.sg/~leews
ASSOC PROFESSOR
AS6-05-04
65164526

2016 Advisors

img036
Manika Agarwal (manika615@gmail.com)
COMPUTER SCIENCE
YEAR 2
Ryan Ashneil
Bay Chuan Wei
Chai Ming Xuan
Chan Wen Tjun
Chen Di
wilson_kurniawan
Wilson Kurniawan (wkurniawan07@u.nus.edu / wkurniawan.92@gmail.com)
COMPUTER SCIENCE
YEAR 2
Staff Photograph
Kenneth Ham (kenneth.ham@comp.nus.edu.sg)
COMPUTER SCIENCE
YEAR 3

Koh Chang Hui
Lee Juho
Samuel Lim
Hoo De Lin
Aviral
Aviral Prakash (aviral@u.nus.edu)
COMPUTER ENGINEERING
YEAR 2
Juliana Seng
Shen Xinyu
Si Jun Ke
Tan Boon Jun
Teo De-Zhao, Ron
Venkatesan Harish
Staff Photograph
Wang Zhipeng (ddmad1030@gmail.com)
COMPUTER SCIENCE
YEAR 2

Wang Poh Peng
Yap Jun Hao
Zhou You

2016 Tutors

ProfilePic
Cheong Jack Kuan(jackkuan.cheong@u.nus.edu)
INFORMATION SYSTEMS
YEAR 2
Tsang_Jun_Wen_photo
Tsang Jun Wen(tsang.junwen@u.nus.edu)
INFORMATION SYSTEMS
YEAR 2
Savin Pic
Savin Varshney (savin.varshney@u.nus.edu)
COMPUTER SCIENCE
YEAR 2